Uppsatser

Cirkustält

© Marie Metso

”Att fabulera genom research: Hur fantastikförfattare söker information i sitt skönlitterära skrivande för barn och unga”. Masteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap, ABM-mastern på Lunds universitet (2018).
Går att läsa i sin helhet via Lund University Publications (LUP).

”Gotik i svensk fantastik: Gotiska drag i MiddagsmörkerUdda verklighet och Cirkeln”. Kandidatuppsats i Litteraturvetenskap, Högskolan Dalarna (2016).
Finns tillgänglig som fulltext via Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA).

”’Den som längtar jagar oavbrutet’: Hur vampyrkvinnan gestaltas i Taivassalos Svulten”. B-uppsats i Litteraturvetenskap, Högskolan Dalarna (2016).
Kan läsas i sin helhet här på Vitterlek.

Sagolik: Gotiken som röd tråd”. Kandidatuppsats i Litterärt skapande, Författarskolan på Lunds universitet (2014).