Illustrationer

Fyra illustrationer till min skräcksaga ”Bläcktagg” i antologin DOCK-UMENT. ANTI-LOGI (2016), Dockhaveri Förlag.

1-monster

Labyrint

Cirkustält

skylt-ink-thorn

 

Illustration till min essä ”Pajimperiet slår tillbaka” i nr. 3 av tidskriften Poros (2017).

Sweeney & Lovett

 

Vinjettillustration till min dikt ”(Un)heimlich” i nr. 38 av tidskriften Populär Poesi (2018).

DSC02518

 

Övrigt (ej publicerat)

Cheshirekatt

Boksida

Hattifnatt-pride

Meo

Giftflaskor

 

Illustrationer på objekt

DSC02647

 

Skulpturer

DSC026412