Essäer

Sweeney & Lovett

© Marie Metso

Pajimperiet slår tillbaka. Essä om den urbana myten om Sweeney Todd och Mrs. Lovett, tillsammans med illustration i nummer 3 av tidskriften Poros (2017).
Kan läsas online antingen här, eller från sid. 27 i Poros essätidskrift.

Födelsen, morgonen, samt Döden, natten. Två sammanhängande kortessäer om livet, döden och kreativitet i tidskriften Populär Poesis tryckta nummer 41 på tema ”Natten och dagen” (2019).
Går att skaffa via Populär Poesi.