Dikter

Labyrint

© Marie Metso

Vattenförrådd. Dikt i Populär Poesis webbnummer 31 på tema ”Ögat” (2017).
Finns att läsa hos Populär Poesi.

Källarmåne. Varulvsdikt i Populär Poesis webbnummer 32 på tema ”Exil” (2017).
Kan läsas via Populär Poesi.

Nattsmyg. Dikt om silverfiskars liv och leverne i Populär Poesis webbnummer 34 på tema ”Djur” (2017).
Går att läsa på Populär Poesi.

Skrattspeglar. Dikt som fått hederspris i Skrivarsidans dikttävling 2017.
Finns att läsa på Skrivarsidan.nu.

Demoniorum Insulam. Triangelformad dikt i tidskriften Populär Poesis tryckta nummer 36 på tema ”Bermudatriangeln” (2018).
Kan köpas via Populär Poesi.

(Un)heimlich. Dikt med vinjettillustration i tidskriften Populär Poesis tryckta nummer 38 på tema ”Harriet & Werner” (2018).
Går att köpa via Populär Poesi.

Brev till dig som vill förklara. Dikt om mansplaining i antologin Vem bryr sig? En antologi om känslomässigt arbete (2019), Systerkonspirationen Förlag.
Finns att köpa direkt via Systerkonspirationen Förlag.

Demoniorum Insulam. Republicerad dikt i tidskriften Populär Poesis jubileumsantologi Tio år i poesins tjänst: Bok två (2014-2019) (2019).
Kan köpas genom Populär Poesi.